CONCURS SOCIAL

El passat divendres dia 18 de setembre vàrem celebrar una reunió de junta per tal de decidir com encaràvem la temporada, donada la situació es va decidir que començarem el social de manera digital tal com vam acabar la temporada passada.
Per tal de fer els enviaments farem servir el mateix compte.

                                                                                                                   social.afcapellades@gmail.com

Aquest E-mail és exclusiu pel social, haureu d’enviar els arxius en format JPG, amb unes mides de 1920 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal o 1080 píxels d’alçada si el format de la imatge és vertical, amb una resolució de 72 píxels/polzada i amb perfil de color sRGB.
Les fotografies hauran de ser enviades abans del dia previst per a cada convocatòria
Farem servir la mateixa nomenclatura pels arxius.

                                                                                                                              ***-MES-2020.JPG

Sent el *** el NUMERO DE SOCI personal de cadascú. 

Podeu demanar via Mail el número de soci si algú no el té present.

El funcionament del social serà el següent, les fotografies presentades s’enviaran al jurat designat per la junta, el sistema de puntuació serà el mateix que estem fent fins ara.

Les fotografies presentades es podran visualitzar a l’enllaç que publicarem al Telegram / WhatsApp i les puntuacions es publicaran als mateixos canals.
Donat que el jurat haurà de remetre’ns la puntuació no podem establir una data per la presentació dels resultats però intentarem que no es demori més d’una setmana.