PARTICIPANTS

Socies i Socis de l’Agrupació Fotogràfica de Capellades

MODALITAT

Presencial sobre paper i digitalment a la nostre web www.afcapellades.cat

PRESENTACIÓ

La mida màxima de la imate serà 20×30 cm. sobre paper i reforçada amb suport rígid de 30×40 cm. Es podrà presentar amb paspartú o simplement un marc. També ‘haurà de penjar a la nostra web https://www.afcapellades.cat perquè davant un possible contratemps amb el Jurat, el Concurs es pugui celebrar igualment en forma digital, amb un tamany màxim arxiu de 2MB, a 72 ppi i sRGB

CALENDARI I TEMES:

20 Octubre Simetries – B/N

17 Novembre Nocturnes – color

19 Gener Ferro forjat – B/N

16 Febrer Bodegò – color

15 Març Escales – B/N

19 Abril Foto estudi – color

17 Maig Llibres – B/N

21 Juny Lliure – color

LES OBRES SERAN INÈDITES, ÉS A DIR NO PODRAN HAVER-SE PRESENTAT ANTERIORMENT EN AQUEST CONCURS

PRESENTACIO

La mida màxima de la imatge serà 20x30cm. sobre paper i reforçada amb suport rígid de 30x40cm. Es podrà presentar amb paspartú o simplement un marc.

També s’haurà de penjar a la nostra web, perquè davant un possible contratemps amb el Jurat, el Concurs es pugui celebrar igualment en forma digital, amb un tamany màxim d’arxiu de 2MB, a 72ppi i sRGB

NOMBRE D’OBRES

Una per autor en color o monocrom segons el mes que correspongui

IDENTIFICACIO

Les imatges portaran al darrera nom i cognom de l’autor

LLIURAMENT

Data límit el mateix dia de la convocatòria

VEREDICTE

Anirà a càrrec de les persones que determini el responsable dels Jurats. Es demana tenir respecte absolut a les decision del Jurat.

PUNTUACIO

Estarà entre 5 i 10 punts per obra. El 10 només es podrà puntuar a una sola obra

PREMIS

Al final del curs tindran premi els 3 primers classificats, i del 4t a 6è diploma. En cas d’empat s’atorgarà al qui tingui puntuacions mes altes per convocatòria

CLASSIFICACIONS

Hi haurà una única categoria

LLIURAMENT DE PREMIS

A determinar per la Junta