Bases

participants

Socies i Socis de l’Agrupació Fotogràfica de Capellades

modalitat

Fotografia sobre paper en qualsevol tècnica i format, en monocrom i color.

Si per raons de força major no fos possible celebrar el concurs de forma presencial, la modalitat pasaria a forma digital.

presentació

La mida de la imatge serà lliure reforçada amb suport rigid de 40×30 cm.

Nombre d'obres

Un màxim d’una per autor en color o monocrom segons el mes que toqui.

identificació

Les fotografies portaran al darrera nom, cognom i telèfon de l’autor.

lliurament

Les fotografies portaran al darrera nom, cognom i telèfon de l’autor.

veredicte

Serà a càrrec de les persones que determini la junta i és inapel·lable.

puntuacio

Cada obra rebrà una puntuació de un mínim de 5 punts i un màxim de 10 punts (també hi han mitjos punts)

classificacions

Cada obra rebrà una puntuació de un mínim de 5 punts i un màxim de 10 punts (també hi han mitjos punts)

premis

Tindran premi els 3 primers classificats de cada categoria. En cas d’empat s’atorgarà el premi al que tingui puntuacions mes altes per convocatòria.

entrega de premis

L’entrega dels premis es farà el mateix dia de l’exposició en un sopar que previament determinarà la Junta.

Nota aclaridora

Els temes s’esmenten en plural però és simplement una manera genèrica de expressar-ho