Bases V Concurs Social 2021/2022

participants

Socies i Socis de l’Agrupació Fotogràfica de Capellades

FORMAT

Digital en monocrom o color segons calendari i tema.

Si l’evolució de la Covid19 fos favorable i les autoritats sanitàries ho permeten, la Junta valorarà el canvi del format del concurs a “Presencial”

presentació

Digital en JPEG convertida a l’espai de color sRGB.  La mida de la imatge serà com a màxim  1920px d’amplada per 1080px d’alçada sense sobrepasar cap valor. Tamany màxim arxiu 2 MB a 72 píxels (En el supòsit que fos presencial, la fotografia es presentarà en un suport rígid de 30×40 cm)

Nombre d'obres

Un màxim d’una per autor en color o monocrom segons el mes que toqui.

identificació

L’arxiu s’identificarà:  “xxx-xx-xxxx” que equival a “número soci-mes-any”

lliurament

Data límit el mateix dia de la convocatoria a través de la pàgina web www.afcapellades.cat No seran admeses les fotografies enviades per correu electrònic.

veredicte

Serà a càrrec de les persones que determini la junta i és inapel·lable.

puntuacio

Cada obra rebrà una puntuació d’un mínim de 5 punts i un màxim de 10 punts. 

classificacions

Cada obra rebrà una puntuació de un mínim de 5 punts i un màxim de 10 punts (també hi han mitjos punts)

premis

Tindran premi els 3 primers classificats de cada categoria.  En cas d’empat s’atorgarà el premi al que tingui puntuacions mes altes per convocatòria.

CLASSIFICACIONS

Hi haurà dues categories. Pujaran a primera els tres primers classificats  i tots els que haguin obtingut una puntació superior a 50 punts.

LLIURAMENT DE PREMIS

A determinar per la Junta